Created by Graphinet © 2005

 

 

Josef Kořenek  14.července 1962  (15.05 hod.) Vsetín 

„V okamžiku, kdy si je člověk vědom duchovního života , musí cítit, že dostal od Boha největší dar.“