Created by Graphinet © 2005

 

Květen 2006

Dikša – Požehnání Milosti

1.    Dikša je přenosem energií, která iniciuje, probouzí a napomáhá vzestup cestu do vyšších stavů vědomí.

2.    U lidí mladších 18 let, dikša přirozeně rozvíjí inteligenci a lásku.

3.    Dikša přinese každému takový prospěch, který je podle jeho potřeb důležitý a nezbytný. Konečný výsledek se nemusí u každého projevit stejně. Dikša prohlubuje vzestup přirozeně na základě mnoha faktorů.

4.    Aby dikša mohla být silnější, doporučujeme dát si do pořádku vztahy.        

5.    Dikša může být předávána přiložením dlaní na vrchol hlavy přijímajícího tj. „SPARCHA DIKŠA.“ Vyšší forma předávaní dikši je skrze oči, nazývá se „NYANA DIKŠA.“ Předávaní dikši skrze přítomnost se nazývá „SMARANA DIKŠA.“ Většinou se „Smarana dikša,“ předává při shromáždění více lidí.

6.    Při předávání dikši je velmi důležité, vytvořit si posvátnou atmosféru jak vnitřní tak vnější. Jako je čistota těla i oděvu. Doporučujeme mít speciální posvátný oděv na přijímání dikši.

7.    Příspěvek za dikšu pomáhá účastnikům přijímat dikšu efektivněji v souladu s vesmírným řádem – výměna energie. Čím více energie dávám tím více energie přijímám.

8.    Je vhodná přestávka, minimálně týden mezi tím, než ten samý člověk dostane dikšu znovu. Na seminářích, kde se předává mnoho dikš, se to bere jako „dikša balíček.“

9.    Lidem, kteří trpí psychickými problémy, těhotným ženám, lidem závislým na drogách nebo alkoholu se především doporučuje „HEALING“ tj. kosmické léčení. Je vhodné, aby epileptik před dikšou upozornil na svůj zdravotní stav.

10. Po dikše je vhodné si v lehnout na záda, zavřít oči a být 15 – 20 min. v tichosti. Lépe to napomáhá vstřebat energii. Pokud to situace neumožňuje, je možné i v klidu sedět.